Maktfullkomlighet

Där drömmen är som vackrast och fiktionen just tar vid Där stjärnorna glittrar praktfullt och världen byter svid Där solen lyser starkast och bibelord förvrängs Där gårdagen och grådagen tillsammans […]

Mitt revir

Innanför min gräns, i mitt revir Finns överblivna hjältar och en och annan kurir Som hjälper mig att minnas min oförklarliga stumhet när jag då och ibland minns min egen […]

nolltre: fyrtiosju

Hon vaknar häftigt.. känner pulsarna rusa En smekning som av vindens musa Kroppen är som Amors båge, spänd Hon reagerar på impulsen, så välkänd Det bultar bekant i hennes sköte […]